ТӨСЛҮҮД

/ТӨСЛҮҮД
ТӨСЛҮҮД 2017-04-24T18:47:48+08:00

ТЕРМИГАС нь үйл ажиллагааны бодит үр дүнгээс илүү сайн сурталчилгаа байхгүй гэдэгт итгэдэг.

Захиалагч хэрэглэгч нарын сэтгэл ханамж, итгэл найдварыг хүлээж байгаа нь Термигас компаний олон жилийн турш тогтвортой нягт нямбай үйл ажиллагаа явуулсны хүчин чармайлтад бий болсон үр дүн бөгөөд энэ нь компаний ажлын амжилтын түүхийг улам нэмэгдүүлсээр байна.

Бидний бүрэн гүйцэтгэж дуусгасан томоохон төсөлт ажлуудын бахархам жагсаалтад дэлхийд нэр хүндтэй худалдааны болон эрүүл мэндийн төвүүд, нисэх онгоцны аж үйлдвэр, ложистик төвүүд, иргэний төвүүд, томоохон аж үйлдвэрийн барилга байгууламж, банкууд болон бусад бүтээн байгуулалтууд багтдаг юм.

Энэхүү хэсэгт Термигас компаний гүйцэтгэсэн олон улсын төслүүд болон хамтын ажиллагааны жагсаалтыг оруулав.

Бидний бүрэн гүйцэтгэж дуусгасан томоохон төсөлт ажлууд нь харилцагч үйлчлүүлэгч байгууллагуудад чанарын жинхэнэ баталгаа болж чаддаг.

Termigas international projects

Монгол улс дахь бидний төслүүд: