ХАМРАХ ХҮРЭЭ

/ХАМРАХ ХҮРЭЭ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ 2017-04-24T18:47:32+08:00

МЕХАНИК УГСРАЛТЫН СИСТЕМ

ТЕРМИГАС нь дараах чиглэлээр өндөр технологийн механик суурилуулалт, угсралтын ажлыг өргөн далайцтай хийх ур чадвар дадлага туршлага ихтэй компани юм:

 • Халаалт, салхивч болон агааржуулалт
 • Халаалт болон хөргөлтийн станцууд
 • Когенерацийн болон дулаан дамжуулах системүүд
 • Нарны зайн үүсгүүрийн систем
 • Нарны илч дулаан хураагуур
 • Газар доорх дулааны систем
 • Гал унтраах систем
 • Эмнэлэгийн болон үйлдвэрийн зориулалттай хийн систем
 • Тоосжилт хуурайшилтын эсрэг систем
 • Өрөөний ариутгал болон шингэн бодис
 • Эмнэлэгийн мэс заслын өрөөнүүд болон лабораториуд
 • Ус дамжуулах болон бохир ус гадагшлуулах систем
 • Цэцэрлэгжүүлэлт болон усалгааны систем

ЦАХИЛГААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА ТУСГАЙ СИСТЕМҮҮДИЙН УГСРАЛТ

ТЕРМИГАС нь сүүлийн 20 жилд цахилгааны суурилуулалт угсралтын тусгай системийг дараах чиглэлүүдэд шинээр хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны цар хүрээг тэлсээр байна:

 • HV/MV дэд станцууд
 • MV трансформаци болон тэжээлийн хувиарлагч
 • LV сүлжээний хувиарлагч
 • Гудамж ба тунелийн гэрэлтүүлэг
 • Photovoltaic Power генераци
 • LV хүчдэл, хувиарлагч болон удирдлагын самбар
 • Автоматжуулалт болон процессийн удирдлагын самбар
 • Гэрийн болон барилга байгууламжийн автоматжуулалт
 • Гал утаа болон хорт хий илрүүлэгч систем
 • Нэвтрэх хянах систем, CCTV, видео болон аудио систем
 • Дата болон дуу хоолойгоор таних сүлжээний систем

БИЗНЕСИЙН НЭГЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бизнесийн нэгжийн үйлчилгээ нь өөрийн үйлчлүүлэгч нарын бизнест нөлөөлөхөөргүй барилгын технологи нэвтрүүлэх шинэлэг шийдэлд хүрэх шинжлэх ухаанаар баталгаажсан олон төрлийн дэвшилтэт техник тоног төхөөрөмжийг суурилуулах угсрах үйл ажиллагааг эрхэлж байна.

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны гол хэсгүүдэд дараах чиглэл хамаарна:

Механик, цахилгаан эрчим хүчний нарийн системийн суурилуулалтын хэрэгцээнд дараах гүйцэтгэлийг хийнэ:

 • Суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
 • хүрээлэн буй орчинг хамгаалах, аюулгүй ажиллагаа, энергийн ашиглалт зэргийг барилгын тохь тух, хийцэд нийцүүлэн хууль ёсны дагуу хийх
 • • тоног төхөөрөмж, ашиглалтын процесст байнгын сайжруулалт хийх

Барилгын алсын удирдлага болон төв удирдлагын систем

Эрчим хүчний хангамж сайжруулалт, дараах төрлүүдэд голлон ажилладаг:

 • Эрчим хүч зарцуулалт ба түүний зардлуудыг багасгах
 • Системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, хэвийн хэмжээнд байлгах

Ослын болон гэнэтийн аюулын тохиолдолд ажиллах 24 цагийн дохиолол

Тоног төхөөрөмж ажиллах үеийн явцийг сайжруулах, түүний ашиглалтын талаарх зөвлөгөө, зааварчилгаа

Цэвэрлэгээ болон ариун цэвэр, сангийн бусад тоног төхөөрөмжийн удирдлагын систем