ПОЙНТ

ПОЙНТ 2017-07-24T16:39:42+08:00

ТЕРМИГАС нь Италийн анхдагч инженерийн компанийн хувьд Итали материалын үйлдвэрлэлийг маш сайн мэддэг бөгөөд олон улсын түвшинд  тодорхой бүтээгдэхүүнийг ашиглах тууштай  байр суурийг баримталдаг.

Бизнесийн  Пойнт салбар нь  Итали улсаас бүтээгдэхүүн импортлон оруулан Монгол дахь Термигасын хэрэгжүүлж буй төслүүдэд хэрэглэдэг.

Зөвхөн төслөөр хязгаарлагдахгүйгээр  Термигас нь Монгол дахь зураг төслийн, барилгын мөн тоног төхөөрөмжийн инженерийн компаниудтай худалдаа, нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд хамтран, эдгээр салбарын бүхий л шинэ барилгын төслүүдэд хүртээмжтэй борлуулалт хийх чадамжтай болсон.

2013 оны 10-р сарын 18 нд Термигас нь шилдэг сонгомол  брэндийн бүтээгдхүүн, тоног төхөөрөмжийг үзүүлэн борлуулах SHOWROOM- ийн нээлтээ хийсэн.

Бидний санал болгож буй брэнд бүтээгдэхүүнүүд;

Termigas pozzi ginori showroom 2